január
2022

Je možné postaviť dom bez nasporených peňazí?

V bežne dostupných možnostiach, ktoré banky ponúkajú klientom, táto možnosť reálne nie je.
V Ekonomických stavbách sme však vytvorili úplne unikátny program “Nulová hotovosť”, v ktorom našim klientom pomáhame realizovať výstavbu rodinného domu aj bez nasporených financií.

Vlasta Pěchoučková

Vlasta Pěchoučková

Program “Nulová hotovosť” sme postupne posunuli do stavu, kedy k nám môže klient prísť aj v prípade, že nemá k dispozícii žiadne vlastné financie, ani vlastný pozemok. Uznajte sami, nie je táto možnosť priam sen? Klient tak môže splácať v programe Nulová hotovosť vlastný dom, namiesto toho aby splácal hypotéku svojmu nájomcovi.

Politici často hovoria o podpore bývania pre mladé rodiny. Realita však nie je taká ružová. Príčinou sú požiadavky Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá stanovila limity úverových ukazovateľov. Bankové inštitúcie tak môžu poskytnúť hypotekárny úver za predpokladu, že klient predloží vlastné úspory vo výške 10-20% z celkového investičného zámeru (pri realizácii výstavby s pozemkom: pozemok + rodinný dom).

V skutočnosti sú požiadavky bánk ešte prísnejšie. Vo finále tak musí klient disponovať minimálne 30% vlastných úspor. Pre väčšinu mladých rodín, bez spoluúčasti rodičov, však nie je možné takto vysokú čiastku nasporiť.

V súhrne je pohľad NBS jasný. A nie je to pekný uhol pohľadu. Mladí ľudia môžu platiť vysoké nájmy, avšak už nemôžu splácať svoju nehnuteľnosť.

Vlastný majetok tvorí istotu a zabezpečenie. Splácať celoživotne nájomné je cestou k chudobe, kedy v dôchodkovom veku iba s veľkým úsilím pokryjete potrebné náklady na splátky nájomného.

Program Nulová hotovosť

V Ekonomických stavbách sa s našimi klientmi detailne zoznamujeme. Spoznávame potreby klientov, ich želania a predovšetkým možnosť financovania.

Sme presvedčení, že ten, kto môže platiť pravidelne drahé nájomné, môže rovnako dobre splácať aj vlastnú hypotéku.

Rovnica je taká jednoduchá, až nás priviedla na myšlienku skvelého programu “Nulová hotovosť”. V spolupráci s vybranými bankami sme spojili naše možnosti a silnú myšlienku s možnosťami a skúsenosťami bánk. V programe Nulová hotovosť tak kúpite pozemok a postavíte dom aj bez našetrenej hotovosti.

Pokrytie prvotných nákladov, spojených s prípravou stavby je riešené preklenovacou bezúročnou pôžičkou. Jedná sa o špeciálny produkt, ktorý je určený k programu Nulová hotovosť. Nejedná sa však o jedinú možnosť financovania pri realizácii výstavby rodinného domu. V zálohe máme aj veľa ďalších riešení.

Na úplnom začiatku spolupráce preveríme, či klient skutočne na svoj vytúžený investičný zámer dosiahne. Použijeme k prevereniu možností klienta program “TEST”, ktorý nám odhalí prípadné úskalia či riziká.

Keď nám program TEST ukáže kladný výsledok, pustíme sa do výberu a financovania pozemku. Pozemok pred jeho kúpou dôsledne preveríme. Zároveň s kúpou pozemku začneme pripravovať projekt domu a v projekte zohľadníme želania a požiadavky klientov. Dom prispôsobíme potrebám rodiny.

Najnáročnejšou úlohou prípravy stavby je vybavenie stavebného povolenia. To za klientov vyrieši manažér projektu. Je výborné, že naši klienti nemusia navštevovať desiatky rôznych úradov. Stačí iba dohliadať na kolobeh procesu, a to všetko pri káve, z pohodlia svojho domova.

Výsledkom našej práce je dokončený rodinný dom. Dom, z ktorého majú radosť naši klienti aj my. V tejto finálnej fáze začína klient splácať hypotéku svojho rodinného domu. Dom, ktorý sa kúsok po kúsku stáva ich novým vlastníctvom.

Odovzdaním domu však naša práca nekončí. V rámci programu “Servisná prehliadka” sa raz ročne znova stretávame, aby sme skontrolovali, že domu nič nechýba. Pomôžeme dohliadnuť, aby hodnota nehnuteľnosti bola stále rastúca a prinášala klientom stále väčší úžitok.

Bezúročná preklenovacia pôžička

Cesta k financovaniu výstavby je pomerne dlhá. Aby bolo možné požiadať o hypotéku na dom, je nutné predložiť banke projekt rodinného domu a disponovať právoplatným stavebným povolením. Celý proces prípravy výstavby je časovo a finančne náročný. Bežnou súčasťou však býva, že je najprv potrebné investovať vlastné prostriedky do projektu, pozemku a infraštruktúry k pozemku a potom až následne je možné obrátiť sa na banku so žiadosťou o hypotéku.

Aby sme zachovali program “Nulová hotovosť” skutočne s nulovým vkladom, museli sme tieto prvotné náklady ošetriť.

Forma bezúročnej preklenovacej pôžičky slúži primárne k pokrytiu prvotných nákladov prípravy stavby domu. Preklenovacia pôžička nevyžaduje ručenie žiadnou nehnuteľnosťou, nezapisuje sa do bankových registrov a nezhoršuje pohľad banky na bonitu klienta. Pôžičku môžeme využiť vo všetkých prípadoch, v ktorých banka požaduje využitie vlastných finančných zdrojov. Pôžička tak dorovná chýbajúci článok, bez ktorého by inak banka úver neposkytla.

Splácať hypotéku je bezpečné

Žijeme v dobe nepriamej úmery. Zhodnocovanie majetku klientov má rastúcu tendenciu. To všetko vďaka inflácii, kedy sa oproti hodnote nehnuteľnosti pravidelne znižuje dlh voči banke. Výsledok nášho vzorca je teda jasný.

Hypotéka je bezpečným a rozumným úverom.

Pokiaľ sa v živote niečo zmení, vieme v ES pomôcť

V živote môžu nastať nečakané udalosti, s ktorými sa klienti môžu stretnúť. Udalosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť splácanie hypotéky. Môže tak vzniknúť nepríjemný tlak na riešenie danej situácie. Aj v takom prípade vieme v Ekonomických stavbách pomôcť a problém rýchlo vyriešiť.

V rámci programu “Vrátenie domu” spätne odkúpime nehnuteľnosť. Zostatok hypotéky za klienta uhradíme a už uhradené splátky úveru sa vrátia klientom späť. Ochránime tak našich klientov od nepríjemnej situácie vyjednávania s bankou. Rýchlym riešením zaistíme, že nečakaná situácia nevrhne klientov do negatívnych záznamov bankových registrov. V okamihu, keď klienti budú opäť stabilne stáť na svojich nohách, môžu sa bez obáv pustiť do nového projektu. Pre banky je toto riešenie maximálne bezpečné.

popis programu
Nulová hotovosť

späť
logo

Tento článok je súčasťou pravidelného bulletinu spoločnosti Ekonomické stavby, ktorý vydávame v spolupráci s odborníkmi. Ak sa vám článok páčil a chceli by ste pravidelne dostávať informácie formou bulletinu, zaregistrujte sa k odberu tu.