Nulová hotovosť v roku 2018

Aj pre rok 2018 zostáva
otvorená možnosť
postaviť vlastný dom
bez nasporených
prostriedkov.

Aktualizované: 10.7.2018